Instrumentenansicht: Samstag, 13. Juli 2024 um 21:00 Uhr

UV (Berechnet ohne UV-Sensor)


UV-Max. (Berechnet ohne UV-Sensor)


Solar (Berechnet ohne Solar-Sensor)


Solar-Max. (Berechnet ohne Solar-Sensor)